ENGLESKI

Prevod svih vrsta dokumenata i poslovne dokumentacije sa engleskog i na engleski jezik. Prevodi su dostupni sa ovjerom ili bez ovjere sudskog tumača.  Usmeno prevođenje poslovnih razgovora, sastanaka, obuka i sl.

Materijal za prevodjenje se može dostaviti lično ili elektronskim putem. Potrebno je dostaviti original ili ovjerenu kopiju dokumenta na uvid po preuzimanju ovjerenog prevoda dokumenta. Povjerljivost podataka je obaveza svakog prevodioca.

Ukoliko vam je potreban ovjeren prevod poslovnog, ličnog ili drugog dokumenta kao dokaz istovjetnosti originalu, kontaktirajte nas za ponudu prevoda vašeg materijala sa ovjerom sudskog tumača.

Ukoliko vam je potreban ovjeren prevod diplome, svjedočanstva, ličnih dokumenata ili sl. radi boravka u inostranstvu, školske stipendije, studiranja u inostranstvu, regulisanja prava na penziju ili sl. dostavite nam materijal za prevod lično ili elektronskim putem i provjerite našu ponudu i cijene.